W przypadku obsługi przez Kantor osób prawnych, jednostek organizacyjnych do dokonania transakcji potrzebne są poniżej wymienione dokumenty :

  • statut osoby prawnej
  • siedziba i jej adres;
  • numer identyfikacji podatkowej
  • aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego , w którym znajdują się imiona i nazwiska osób uprawnionymi do reprezentacji;
  • dane osoby(pełnomocnika), która przedstawi upoważnienie podpisane przez osobę, która zgodnie z KRS reprezentuje dany podmiot, zawierające upoważnienie do dokonania określonej czynności, tj. zawarcia transakcji.
  • dane osoby która reprezentuje według KRS osobę prawną;